o procedurach w Poznaniu

Szanowni Państwo,

W dniu 12 czerwca w Poznaniu, w Wielkopolskim Centrum Onkologii odbyło się spotkanie dotyczące opracowania procedur w patomorfologii.

Organizatorem spotkania byli: Polskie Towarzystwo Patologów, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Katedra i Zakład Patologii i Profilaktyki Nowotworów Uniwersytetu Medycznego im K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Krajowy Konsultant w dziedzinie patomorfologii.

W spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób, głównie przedstawiciele powołanych grup narządowych oraz osoby zainteresowane dyskusją w sprawie opracowania standardów w patomorfologii.

Uczestników spotkania przywitał dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii, prof. Julian Malicki oraz krajowy konsultant i prezes PTP – prof. Andrzej Marszałek.

Bezpośrednim wprowadzeniem do dyskusji był niezwykle interesujący wykład wygłoszony przez dra Erwina Strzesaka, który mówił o konieczności stworzenia procedur patomorfologicznych, jako podstawy do rozliczenia świadczeń. Wykład wzbudził ogromne zainteresowanie i dyskusję, a konkluzją było podkreślenie istoty pełnej parametryzacji działań w patomorfologii jako narzędzia do zmian w finansowaniu oraz utrzymania jakości.

Proponowany schemat opisania procedur patomorfologicznych przedstawiła dr Małgorzata Szołkowska z Zakładu Patomorfologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc z Warszawy.

Przygotowane procedury kliniczno-patologiczne z zakresu chorób tarczycy zaprezentował prof. Dariusz Lange z Zakładu Patologii Nowotworów Centrum Onkologii w Gliwicach. Dr Katarzyna Sikora z Zakładu Patomorfologii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu omówiła procedury związane z wykonywaniem badania sekcyjnego, nakreślając również merytoryczne wątpliwości jakie pojawiły się przy ich tworzeniu.

Procedury w chorobach nienowotworowych jelita grubego zaprezentowała prof. Anna Nasierowska-Guttmejer, kierownik zakładu patomorfologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

Spotkanie miało roboczy charakter, ale przyniosło wiele istotnych spostrzeżeń.

Przede wszystkim, dzięki wystąpieniu dr Erwina Strzesaka jesteśmy zgodni, że jedyną drogą do opracowania standardów i rozliczenia badań patomorfologicznych jest opracowanie pełnych procedur, zarówno nowotworowych, jak również nienowotworowych. Ustalone zostały zasady jednolitego opracowania procedur. W związku z tym, że sprawa jest bardzo pilna zdecydowano o nadesłaniu przygotowanych procedur do 26 czerwca, na adres mailowy prof. Renaty Langfort: renata.langfort@gmail.com.

Zgodnie z przyjętym uzgodnieniem procedury narządów bądź układów zostaną poprzedzone wspólną procedurą ogólną, z uwzględnieniem specyfiki dla danego układu.

Po części ogólnej powinna znaleźć się część szczegółowa opracowania, obejmująca choroby nienowotworowe, następnie wcześniej już opracowane nowotworowe, które wymagają ewentualnego uaktualnienia, z uwzględnieniem podstawowego piśmiennictwa będącego podstawą napisanych procedur.

Nadesłane procedury będziemy starali się ujednolicić tak, aby stały się one podstawą do dalszych starań o bezpośrednie finansowanie badań patomorfologicznych w systemie ochrony zdrowia.

We wrześniu planujemy kolejne spotkanie, na którym mamy nadzieję przedstawić całość opracowań. Termin spotkania przekażemy Państwu w kolejnych zawiadomieniach. Dziękujemy wszystkim pozytywnie zaangażowanym pracę na rzecz naszego środowiska!

Renata Langfort

Andrzej Marszałek

Dodaj komentarz