Przypadek 169. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 67 letni przyjęty na Oddział Urologii w trybie planowym celem usunięcia nerki lewej z guzem, który został wykryty podczas kontrolnego USG jamy brzusznej.

Do badania makroskopowego nadesłano nerkę wymiarów 11,5×9,5×4,5cm otoczoną tkanką w tłuszczową grubości do 4cm, z kikutami naczyń wnęki długości do 0,8cm i kikutem moczowodu długości do 3cm. W dolnym biegunie obecny jest kruchy, brunatny guz wymiarów 5,5x5x4cm, który makroskopowo jest ograniczony do nerki, nie nacieka struktur wnęki nerki ani żyły nerkowej. Jego marginesy operacyjne wynoszą: od strony tkanki tłuszczowej okołonerkowej 2,5cm, od linii odcięcia moczowodu 7cm, od linii odcięcia naczyń wnęki nerki 4cm. Pozostały miąższ nerki o zachowanym podziale korowo- rdzeniowym. Układ kielichowo- miedniczkowy zwykłego wyglądu.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • guz składający się z licznych brodawkowatych struktur pokrytych atypowymi komórkami
  • brodawki o cienkim rdzeniu złożonym z tkanki łącznej z widocznymi cienkościennymi naczyniami krwionośnymi (czarna strzałka)
  • komórki pokrywające ułożone warstwowo, powiększone, o wyraźnie kwasochłonnej, obfitej cytoplazmie (czerwona strzałka), jądra komórkowe ciemniejsze, stosunkowo duże, z wyraźnym jąderkiem (niebieska strzałka)
  • ogniskowo obecne są piankowate makrofagi (zielona strzałka)
  • brak komórek jasnych, tworzenia drobnych cewek, brak kwasochłonnych i wyraźnych jąderek z towarzyszącym halo

Rozpoznanie:

Rak brodawkowaty nerki, typ 2 (Papillary renal cell carcinoma, type 2, NG3).

Nowotwór jest ograniczony do nerki, nie nacieka struktur wnęki nerki ani nie przekracza torebki narządowej. Inwazji naczyniowo- limfatycznej ani okołonerwowej nie widać. Martwicy, przemiany sarkomatycznej, ani rabdoidnej nie widać.

Marginesy operacyjne jak w opisie makroskopowym.

Węzłów chłonny nie znaleziono.

pT1b Nx, R0

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz