Przypadek 71. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 42 letnia poddana planowanej laparoskopowej cholecystektomii z powodu objawowej kamicy.

Do badania makroskopowego rozcięty pęcherzyk żółciowy długości 7cm, średnicy 3,5cm, ściana nieco usztywniona grubości do 0,7cm, śluzówka nieco nierówna, szaro-zielonkawa.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • rozlane pogrubienie ściany pęcherzyka żółciowego z widocznymi pogłębionymi do błony dodatkowej (podsurowicówkowej), w części poszerzonymi zatokami pęcherzykowymi (gwiazdki)
  • towarzysząca hiperplazja mięśniówki gładkokomórkowej ściany pęcherzyka (czarna strzałka) oraz niewielki odczyn z limfocytów (niebieska strzałka)
  • komórki wyścielające zatoki podobnej wielkości, walcowate, jądra komórkowe podobnej wielkości (czerwona strzałka)
  • brak cech atypii, brak odczynu desmoplastycznego, zwiększonej ilości figur podziału, cech inwazji

Rozpoznanie:

Hiperplazja gruczołów i mięśniówki gładkokomórkowej pęcherzyka żółciowego (adenomyomatous hyperplasia).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz