Przypadek 203. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 62 letni, w trakcie diagnostyki nawracających zakażeń dolnego odcinaka dróg moczowych oraz krwinkomoczu wykonano cystoskopię, w której stwierdzono dwa wpuklenia ściany pęcherza moczowego, błona śluzowa pęcherza moczowego beleczkowana, bez podejrzanych zmian ogniskowych. W trybie planowym zmiany usunięto.

Do badania makroskopowego nadesłano dwa fragmenty ściany pęcherza moczowego zawierające uchyłkowate wpuklenia wymiarów do 1cm oraz 1,5cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • uchyłek pęcherza moczowego, którego ściana składa się z: * pokrywającego nabłonka urotelialnego (gwiazdka) ze zmianami reaktywnymi – kilkuwarstwowy z obecnością limfocytów (niebieska strzałka) i pojedynczych granulocytów obojętnochłonnych (czerwona strzałka), z zachowaną polarnością i warstwowością, cytoplazma kwasochłonna, jądra komórkowe podobne do siebie, w części z zachowanymi bruzdami, nieco powiększone jednak mniej niż 6x wielkość jąder limfocytów, chromatyna bez zgrubień, zaznaczone są drobne jąderka (zielona strzałka), na powierzchni obecne komórki baldaszkowate (żółta strzałka), brak figur podziału * podnabłonkowej tkanki łącznej (krzyżyk) z przerośniętą mięśniówką śluzówki – pęczki przecinające się, krzyżujące pod różnymi kątami, nieciągłe (linie)
  • w nabłonku oraz tkance łączne podnabłonkowej limfocyty, plazmocyty, pojedyncze granulocyty obojętnochłonne
  • brak mięśniówki właściwej pęcherza moczowego (pęczki mięśniówki gładkokomórkowej grube i zorganizowane jak w zwykłej ścianie pęcherza moczowego), nabłonek urotelialny bez cech dysplazji, bez tworzenia struktur brodawkowatych
  • w badaniach dodatkowych: CK20(+ w komórkach powierzchownych), p53(-), Ki67 poniżej 1%
CK20
Ki67
p53

Rozpoznanie:

Uchyłek pęcherza moczowego (diverticulum of the urinary bladder).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz