cytologia szyjki macicy – szkolenie dla diagnostów

poniżej przekazuję informację otrzymaną od Prof. M. Chosia:

Szanowni Państwo,

Pragniemy Państwa poinformować, że  podobnie jak w roku ubiegłym, Zakład Profilaktyki Nowotworów Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie zwrócił się do nas z  propozycją zorganizowania  2-tygodniowego INTENSYWNEGO SZKOLENIA PODSTAWOWEGO DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH REALIZUJĄCYCH PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY , które odbędzie się w Zakładzie Patomorfologii  SPSK  Nr 1 PUM , w Szczecinie,  ul. Unii Lubelskiej 1.  

Termin szkolenia:  25.11 – 6.12.2019r.  

               Liczba miejsc: 12

Termin rekrutacji: 1.08 – 15.11.2019r.   

Szkolenie  jest bezpłatne,   z zapewnieniem nieodpłatnym noclegów, wyżywienia i materiałów  szkoleniowych. 

Wypełnione zgłoszenia,  na załączonym formularzu, należy kierować na adres e-mail: w.surma@o2.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, w procesie rekrutacji obowiązywać  będzie kolejność zgłoszeń.

Z pozdrowieniem

Prof. Maria Chosia

Zakład Patomorfologii  SPSK Nr 1 PUM

Dodaj komentarz