Pierwsze spotkanie nowego Zarządu Głównego PTPat

Szanowni Państwo,

W dniu 21 grudnia b.r. odbyło się pierwsze spotkanie nowego Zarządu Głównego PTPat. W czasie spotkania podjęto kilka istotnych decyzji.

Zdecydowano o wpłacaniu składek członkowskich na jedno wspólne konto Towarzystwa, z którego część sumy będzie przekazywana na potrzeby Oddziałów.

Niestety, ze względu na postępującą inflację podjęto również trudną decyzję o podwyższeniu składki członkowskiej do 200 zł, dla członków zwyczajnych, natomiast 150 zł dla rezydentów. Członkowie emeryci nie mają obowiązku płacenia składek, ale wiąże się to z brakiem czynnego prawa wyborczego. Decyzja o podwyższeniu składki nie była łatwa, ale pamiętajmy, że od wielu lat była niezmieniana a część sumy jest przeznaczona na wydawanie naszego pisma Polish Journal of Pathology. Warto przy tej okazji również podkreślić, że dzięki pracy Pana prof. Janusza Rysia i prof. Krzysztofa Okonia pismo aktualnie posiada IF 0.909, IC 154.72. Przy tej okazji pragniemy Państwa bardzo gorąco zachęcić do zamieszczania prac w PJP, zarówno oryginalnych, jak również krótkich doniesień ciekawych przypadków. Decyzją Zarządu chcielibyśmy od nowego roku wydawać pismo w formie elektronicznej, biorąc pod uwagę, że coraz więcej osób korzysta z tej wygodnej formy.

Ostatnim punktem spotkania była aktualizacja Regulaminu działań Komisji do spraw Licencji Polskiego Towarzystwa Patologów, którą przedstawił jej przewodniczący Pan prof. Piotr Ziółkowski. Dzięki jego wysiłkom i staraniom Komisja działa nieprzerwanie a w związku Programem Akredytacji Jednostek Diagnostyki Patomorfologicznej, w którym jeden ze standardów (ZJ10) wymaga posiadania przez jednostkę licencji Polskiego Towarzystwa Patologów zainteresowanie jest bardzo duże. Aby sprostać wymaganiom wprowadzono zasadę, aby kierownik lub zastępca kierowania, będący lekarzem specjalistą patomorfologiem jednostki, która pomyślnie przeszła proces licencjonowania brał udział w realizacji przynajmniej dwóch wizyt licencyjnych w innych jednostkach w ciągu następnych 18 miesięcy od daty otrzymania świadectwa licencyjnego przez macierzystą jednostkę. W związku z rosnącymi kosztami transportu, noclegów, w przypadku wizytacji odległych jednostek również zdecydowano o podwyższeniu wymaganej kwoty do 4000 PLN tytułem postępowania licencyjnego dla Zakładu/Pracowni. Szczegółowy Regulamin zostanie umieszczony na stronie PTPat.

Chcielibyśmy zwoływać regularne spotkania Zarządu Głównego, w czasie których będziemy starali się podejmować bieżące sprawy związane z działaniem PTPat o czym będziemy Państwa regularnie informować.

Gdybyście mieli Państwo pytania lub propozycje dotyczące działalności PTPat zachęcamy do ich przekazywania.

Serdecznie pozdrawiamy

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Patologów

Dodaj komentarz