kolejny krok w kierunku finansowania patomorfologii

Po wprowadzeniu projektu procedur patomorfologicznych (i zakończeniu ich pilotażu), obecnie Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie pilotażu finansowania procedur patomorfologicznych.
Poniżej link do dokumentu: „Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego kompleksowych badań patomorfologicznych JGPato”

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336753

To kolejny krok w stronę bezpośredniego finansowania badań patomorfologicznych.

Dodaj komentarz