sekcja cytologii Polskiego Towarzystwa Patologów

Po spotkaniu w ramach Wrocławskich Dni Cytologicznych, które odbyły się w dniach 19-20 października br, powstała inicjatywa reaktywacji Sekcji Cytologii Klinicznej w ramach Polskiego Towarzystwa Patologów. W imieniu zebranych we Wrocławiu prof. Michał Jeleń przesłał list do ZG PTP przedstawiając sytuację obecną oraz wnosząc o reaktywację działalności sekcji. Dokonane przed kilku laty zmiany w statucie naszego Towarzystwa zlikwidowały sekcję, wprowadzając grupy robocze, które nie spełniły celu integracji środowiska cytologów w takim zakresie, jak było to w czasie działania sekcji, a jednocześnie uniemożliwiło działanie przedstawicieli Polski w Europejskiej Federacji Towarzystw Cytologicznych (EFCS).

Uwzględniając potrzebę reaktywacji Sekcji i dzięki temu mając nadzieję na zwiększenie udziału polskich patologów w aktywnościach międzynarodowych oraz wspierając inicjatywę przedstawioną przez prof. Michała Jelenia, proponuję, aby członkowie naszego Towarzystwa zainteresowani działalnością w przedsięwzięciu zgłaszali swój akces bezpośrednio na ręce profesora M. Jelenia na poniższy adres email:

cytologia@pol-pat.pl

 

Dodaj komentarz