zakaz używania formaliny – obecny stan

W czasie obrad UEMS w Padwie przedstawiono obecny stan prawny dotyczący możliwości stosowania formaliny do celów medycznych. Informacje przekazywał prof. Aurelio Arriza. Na posiedzeniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego (EMPL Committee of the European Parliament) w dniu 20 listopada przyjęto poprawki dotyczące zastosowania formaliny w diagnostyce medycznej. Treść najważniejszych dla nas zapisów znajduje się poniżej. Z punktu widzenia formalnego treść poprawek musi jeszcze przejeść procedurę głosowania na forum Parlamentu Europejskiego, ale wypracowane zapisy nie powinny budzić zastrzeżeń, gdyż w ramach prac Komisji zostały przyjęte niemal jednomyślnie (43 głosy ZA, 2 wstrzymujące się, bez głosów przeciwnych).

formalin_ban_at_present

Dodaj komentarz