spotkanie w Gliwicach

Poniżej przekazuję otrzymane dzisiaj od prof. Dariusza Lange informacje:

Gliwice, dnia 23.11.2018

Drodzy Koledzy,

Serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkanie Polskiej Grupy ds. Nowotworów Endokrynnych, które odbędzie

się w Centrum Onkologii- Instytucie, Oddziale w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, w dniach 29-30 listopada 2018.

Plan Spotkania:

29.11.2018 (czwartek) 

1600-1900  Konsultacje histopatologiczne (Zakład Patologii Nowotworów, II p.) Zeskanowane przypadki będą dostępne online pod adresem:

vslide.io.gliwice.pl od 27 listopada. Login: kret1 do 20 hasło takie same jak login.

30.11.2018 (piątek) 

0730 – 1030 Konsultacje histopatologiczne (Zakład Patologii Nowotworów, II p.)

1030 – 1045 Kawa, śniadanie

1100 – 1200SESJA 1 

FIZYCZNE METODY WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ RAKA TARCZYCY

Przewodniczący: prof. Barbara Jarząb, prof. Dariusz Lange

Aula Wykładowa im. J. Święckiego, II p., „stara część”

1100 – 1130 Metody spektroskopii w podczerwieni nowatorskim narzędziem rozpoznawania zmian

chorobowych w nowotworach

 prof. dr hab. Józef Cebulski, Katedra Fizyki Doświadczalnej, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet

Rzeszowski

1130 – 1140 Czy badanie spektroskopowe może być alternatywą dla badania molekularnego w raku pęcherzykowym tarczycy

dr n med. Agata Stanek-Widera, Zakład Patologii Nowotworów, Centrum Onkologii-Instytut, Oddział

w Gliwicach

1140– 1200   Zastosowanie technik MR i metabolomiki we wspomaganiu rozpoznania raka tarczycy

prof. dr hab. Maria Sokół, Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii-Instytut, Oddział w Gliwicach

1200– 1205Dyskusja

1205– 1230  Prezentacja i omówienie konsultacji histopatologicznych

1230 Obiad

Zapraszamy serdecznie zarówno klinicystów jak i patologów i prosimy o zgłaszanie trudnych przypadków  do konsultacji.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: emilia.kulik@io.gliwice.pl, opłata konferencyjna wynosi 40 zł i jest płatna gotówką na miejscu.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

Prof. dr hab.n.med. Dariusz Lange          Prof. dr hab.n.med. Barbara Jarząb

Kierownik Zakładu Patologii Nowotworów     Przewodnicząca PGNE

 

 

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n med. Barbara Jarząb, Przewodnicząca Polskiej Grupy ds. Nowotworów

Endokrynnych, Sekcja Naukowa Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej, Centrum Onkologii-Instytut, Oddział w Gliwicach,

Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-100 Gliwice

Tel: 32 278 93 01, 93 39, fax: 32 231 35 12, e-mail: Barbara.Jarzab@io.gliwice.pl

Dodaj komentarz