Wrocławskie Dni Cytologii – II komunikat i program

Wrocławskie Dni Cytologiczne”- Wrocław 19.10  do 20.10.2018

Organizatorzy/komitet organizacyjny

Katera i Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu we współpracy z Oddziałem Wrocławskim Polskiego Towarzystwa Patologów i Fundacją Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zapraszają na coroczne „Wrocławskie Dni Cytologiczne”, które odbędą się w dniach 19 – 20 października 2018 w Hotelu Jana Pawła II we Wrocławiu.

Komitet organizacyjny

Prof. dr hab. Michał Jeleń – przewodniczący

dr n. med. Zdzisław Woźniak – sekretarz

dr n. med. Artur Lipiński – sekretarz

Katarzyna Rygas – sekretarz

mgr Teresa Szkudlarek

dr n. med. Elżbieta Leśkow

dr n.med. Iwona Kamińska

Mgr Joanna Dorywalska

Rita Filip

 Wrocławskie Dni Cytologiczne 19.10  do 20.10.2018

Miejsce obrad:

Hotel im. Jana Pawła II,

Św. Idziego 2

50-327 Wrocław

Zakwaterowanie:

Istnieje możliwość zakwaterowania po preferencyjnych cenach w miejscu obrad tzn.

w Hotelu im. Jana Pawła II, Św. Idziego 2, 50-367 Wrocław; Tel: +48 71 327 14 00

e-mail: hotel@hotel-jp2.pl

UWAGA: Organizator nie pośredniczy w rezerwacji hotelowej. Rezerwacja bezpośrednio w recepcji hotelu

Rejestracja udziału w Sympozjum/Kontakt:

ZAKŁAD PATOMORFOLOGII I CYTOLOGII KLINICZNEJ

  1. Borowska 213, 50-556 Wrocław

tel: 071 734 39 60, 071 734 39 50

fax: 071 734 39 68

e-mail: zpk@aszk.wroc.pl

Koszty udziału w Konferencji:  400 zł

Opłata obejmuje: fee konferencyjne, uroczystą kolację w piątek, przerwy kawowe i lunch w sobotę.

Koszty udziału cytotechników uczestniczących w Sympozjum tylko w drugim dniu (sobota 20.10.2018 Cytologia szyjki macicy) zostały obniżone do 100 zł.

Liczba miejsc ograniczona.

Bezkosztowa anulacja zgłoszenia możliwa na dwa tygodnie przed Sympozjum. Po tym terminie całość opłaty konferencyjnej nie podlega zwrotowi.

Rezygnując z udziału w Konferencji uczestnik zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Organizatora o tym fakcie za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej.

Organizator ma prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie przed konferencją w przypadku wyczerpania dostępnych wolnych miejsc.

Opłaty za Sympozjum prosimy dokonywać na konto Fundacja Akademii Medycznej we Wrocławiu: BZ WBK 4 O/WROCŁAW NR 10 1090 2503 0000 0006 3000 0423

imię, nazwisko/z dopiskiem WDC 2018 Wrocław

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. n. med. Michał Jeleń

PROGRAM

Piątek  19 października 2018

9:00- Otwarcie sympozjum

9:15-prof. dr Henryk Domański (Lund, Szwecja: Propozycja nowej klasyfikacji cytologicznej i systemu raportowania BAC guzów tkanek miękkich.

10:00- prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski (Centrum Onkologii Warszawa): Miejsce cytologii w ocenie  czynników predykcyjnych  w raku płuca.

10:45- dr n. med. Elwira Bakuła -Zalewska (Centrum Onkologii Warszawa): Ocena biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC) guzów Tarczycy. Aktualności Klasyfikacji Cytologicznej Systemu Bethesda.

11:15- Dyskusja

11: 30  – przerwa na kawę

12:00 – dr n. med. Paweł Gajdzis (Uniwersytet Medyczny Wrocław), prof.dr hab. Jerzy Klijanienko (Instytut Curie, Paryż ): Mięsak nabłonkowaty (Epithelioid sarcoma) – charakterystyka cytologiczna i immunohistochemiczna. Doświadczenia Intytutu Curie w Paryżu.

12:15 – mgr Joanna Dorywalska (Uniwersytet Medyczny Wrocław): Zastosowanie metody LBC w diagnostyce cytologicznej płynów z jam ciała.

12:30 – dr n. med. Artur Lipiński, dr n. med. Krzysztof Dudek (Uniwersytet Medyczny Wrocław):Ocena materiału cytologicznego uzyskanego metodą EBUS oraz biopsji transtorakalnej w diagnostyce guzów płuca.

12:45- dr n.med. Jan Faryna (Centrum Onkologii Warszawa): Prezentacja ciekawych przypadków z BAC.

13:00 – Dyskusja

19:00- wspólna kolacja

Sobota 20 października 2018

9:00 – prof. dr hab. Jerzy Klijanienko (Instytut Curie, Paryż): Rola badan cytologicznych w zmianach głowy i szyi ze szczególnym uwzględnieniem zmian torbielowatych”.

9:45 – prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski, dr Jan Faryna, dr Paweł Wiśniewski (Centrum Onkologii Warszawa) : Kierunki modyfikacji  scriningu  raka szyjki macicy  w Europie  –  EFCS Madryt 2018.

10:30- prof. dr hab. Andrzej Nowakowski (Centrum Onkologii Warszawa): Propozycja  strategii profilaktyki raka szyjki macicy  w Polsce.

11:15- dr Maciej Mazurec (Corfamed Wrocław): Kolposkopia, test wysokiego ryzyka HPV i podwójne barwienie p16 / Ki67 jako narzędzie do selekcji drobnych nieprawidłowości cytologicznych w badaniach przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy.

11:30 – dyskusja

9:00 – cztery tury (po 2 godz) warsztatów z zakresu cytologii na podłożu płynnym (LBC).

W jednej turze może wciąć udział 20 uczestników. Prowadzenie p. Justyna Mazur B&D.

Przewidujemy obecność przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia i dyskusję nt. miejsca LBC w screningu raka szujki macicy.

Udział w sympozjum – 10 pkt edukacyjnych.

Dodaj komentarz