UEMS Pathology w Poznaniu

9 czerwca w Poznaniu odbyło się po raz pierwszy w Polsce spotkanie sekcji patomorfologicznej UEMS. W trakcie spotkania omawiano między innymi najnowszą wersję zmiany przepisów dotyczących formaliny, co umożliwi stosowanie jej jako utrwalacza do celów medycznych – ostateczne głosowanie w parlamencie europejskim odbędzie się w październiku. Główną część dyskusji zajęły sprawy harmonizacji kształcenia podyplomowego w zakresie patomorfologii. Rozpoczęto prace nad wprowadzeniem europejskiego egzaminu specjalizacyjnego, którego pierwsza edycja mogłaby się odbyć w roku 2020. Rozmawiano także, o wprowadzeniu zasad dla jednolitego systemu akredytacji jednostek wykorzystujących materiał tkankowy do badań z zakresu biologii molekularnej.

Dodaj komentarz