Przypadek 196. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 54 letnia operowana w trybie planowym na Oddziale Ginekologii z powodu macicy mięśnikowatej. Podczas zabiegu w jamie otrzewnej stwierdzono żółtawe ciało wolne wielkości 1,5cm, które wysłano do badania

Do badania makroskopowego nadesłano żółtawy guzek wymiarów 1,5×1,5x1cm o gładkiej powierzchni zewnętrznej. Na przekroju żółty, kruchy.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • oderwany od jelita przyczepek sieciowy
  • w części centralnej uległa martwicy skrzepowej tkanka tłuszczowa – zachowana struktura przypominająca tkankę tłuszczową (czarna strzałka) bez obecności jąder ani pozostałych struktur komórkowych, elementy komórkowe zastąpione kwasochłonną substancją (gwiazdka), pojedyncze zasadochłonne zwapnienia (niebieska strzałka)
  • na obwodzie rąbek tkanki włóknistej (czerwona strzałka) z odczynem z limfocytów
  • powierzchnia zewnętrzna bez widocznego rozrostu międzybłonka, brak zachowanej tkanki tłuszczowej w części centralnej zmiany
  • porównaj przypadek 26. SMP

Rozpoznanie:

Uległy martwicy i oderwaniu przyczepek sieciowy/ ciało wolne jamy otrzewnej (Infarcted epiploic appendage/ peritoneal free body)

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz