Przypadek 193. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 72 letni, w trakcie diagnostyki anemii z utratą masy ciała wykonano w trybie planowym kolonoskopię. W odbytnicy stwierdzono polipa wielości 1,5cm, którego odcięto pętla diatermiczną i wysłano do badania.

Do badania makroskopowego nadesłano szarawy polip wymiarów 1,6x1x0,9cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • obejmujący blaszkę właściwą (gwiazdka) oraz błonę podśluzową (krzyżyk) jelita grubego naciek komórek tworzących gniazda, układy beleczkwate, wyspowe i pseudogruczołowe
  • komórki nacieku stosunkowo podobne do siebie, wielokątne, ich jądra komórkowe owalne lub okrągłe, chromatyna jądrowa typu sól i pieprz (sąsiadujące obszary przejaśnień i zagęszczeń, żółta strzałka), cytoplazma jądrowa średnio obfita
  • figury podziału nieliczne
  • towarzyszący odczyn desmoplastyczny (czerwona strzałka) i zwapnienia
  • zmiana dochodzi do skoagulowanej, dolnej powierzchni operacyjnej
  • pokrywająca błona śluzowa jelita grubego z niewielkim odczynem limfo- plazmocytarnym. nabłonek gruczołowy bez dysplazji (niebieska strzałka)
  • brak martwicy, atypii dużego stopnia, licznych figur podziału, układów gruczołowych i komórek śluzotwórczych
Synaptofizyna
Chromogranina
Ki67

Rozpoznanie:

Dobrze zróżnicowany nowotwór neuroendokrynny jelita grubego o niższym stopniu histologicznym (wg WHO Classification of Tumors, 5th edition: well- differentiated neuroendocrine tumor, NET G1).

Nowotwór nacieka błonę śluzową i podśluzową jelita grubego. W materiale nie widać mięśniówki właściwej ani surowicówki jelita grubego

Liczba figur podziału poniżej 1/2mm2, Ki67~1%.

Martwicy nie widać. Inwazji naczyniowo- limfatycznej ani okołonerwowej nie widać.

Zmiana dochodzi do podstawnej powierzchni operacyjnej.

Wykonane badania dodatkowe: Chromogranina A(+), Synaptofizyna(+).

pT1b Nx, R1

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz