Przypadek 136. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 23 letni przyjęty w trybie planowym celem usunięcia jądra lewego z powodu wykrytego przypadkowo guzka. Markery nowotworowe w normie. W badaniach obrazowych nie stwierdzono przerzutów.

Do badania makroskopowego nadesłano rozcięte przez operatora, otoczone zwykle wyglądającymi osłonkami jądro wymiarów 4,5x4x3,5cm z najądrzem długość 5,5cm, średnicy 1cm oraz kikutem powrózka nasiennego długości 7,5cm. W części centralnej jądra dobrze odgraniczony, białawy, kruchy guzek wymiarów 1,5x1x1cm. Guzek oddalony jest od osłonek około 1cm, od sieci jądra o około 0,5cm. Pozostałe jądro zwykłego wyglądu. Najądrze i powrózek nasienny bez zmian ogniskowych, zwykłego wyglądu.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w obrębie dojrzałego jądra (krzyżyk) widoczna jest przestrzeń wysłana nabłonkiem wielowarstwowym płaskim rogowaciejącym (czarna strzałka) bez dysplazji wypełniona masami rogowymi (gwiazdka)
  • brak dodatkowych elementów takich jak przydatki skórne, inne elementy nabłonkowe lub mezenchymalne, brak atypii, brak desmoplazji, brak towarzyszącej komponenty neoplazji komórek zarodkowych in situ
  • jądro poza zmianą zwykłego wyglądu, z zachowaną spermatogenezą z licznymi plemnikami (niebieska strzałka)
  • najądrze zwykłego wyglądu z widocznym nabłonkiem kolumnowym rzęskowym (czerwona strzałka) i plemnikami w świetle

Rozpoznanie:

Torbiel epidermoidna/ naskórkowa jądra (Epidermoid cyst of testis).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz