Przypadek 124. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 42 letni przyjęty na Oddział Urologii celem usunięcia bezboleśnie, wolno powiększającego się jądra lewego od kilku miesięcy. W wykonanych badaniach laboratoryjnych stwierdzono wzrost 1,2x poziomu LDH, pozostałe markery nowotworowe w granicach normy.

Do badania makroskopowego nadesłano rozcięte wzdłuż osi długiej jądro wymiarów 6x5x5x5cm z najądrzem długości 4,5cm, średnicy do 1,5cm oraz z kikutem powrózka nasiennego długości 7cm. W części środkowej jądra widoczny jest białawy guz wymiarów około 5,5x3x2,5cm. W jego obrębie wyróżniają się drobne, mniej spoiste obszary wymiarów do 0,5cm. Guz jest ograniczony do jądra, nie nacieka sieci jądra, najądrza, powrózka nasiennego ani nie dochodzi do osłonek jądrowych. Pozostały rąbek miąższu jądra wąski, przebudowany białawą tkanką. Najądrze i powrózek nasienny zwykłego wyglądu.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • guz składający się z komórek układających się w gniazda i zespoły (gwiazdka) poprzedzielane pasmami tkanki włóknistej (czarna strzałka)
  • towarzyszący ogniskowy odczyn limfocytarnym (niebieska strzałka)
  • komórki stosunkowo duże, z obfitą jasną cytoplazmą, wyraźnymi granicami międzykomórkowymi (zielona strzałka), jądra stosunkowo duże, wyraźnie widoczne jąderka (czerwona strzałka)
  • widoczne są figury podziału oraz martwica skrzepowa (cienie komórek kwasochłonne, o zatartej strukturze, półksiężyc)
  • na obwodzie zmiany, w przylegającym miąższu jądra zmiany zanikowe, bez widocznej spermatogenezy z plemnikami (krzyżyk)
  • brak domieszek innych guzów germinalnych jądra

Rozpoznanie:

Nasieniak (seminoma).

Nowotwór jest ograniczony do jądra, nie nacieka sieci jądra, najądrza, powrózka nasiennego ani osłonek jądrowych.

Inwazji naczyniowej i limfatycznej nie widać.

Martwica zajmuje około 10% pobranych do badania wycinków.

Linia odcięcia powrózka nasiennego wolna od nowotworu.

W pozostałym miąższu jądra widoczne są zmiany zanikowe bez zachowanej spermatogenezy z plemnikami.

pT1b Nx, R0

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz