Przypadek 104. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 55 letnia poddana planowej cholecystektomii z powodu objawowej kamicy.

Do badania makroskopowego nadesłano rozcięty przez operatora wzdłuż osi długiej pęcherzyk żółciowy długości 8,5cm, średnicy 3cm. Ściana wiotka grubości do 0,4cm, śluzówka zielonkawa wyboista. Ponadto w tym samym pojemniku znalazły się trzy fragmenty tkanki tłuszczowej wymiarów do 2cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w obrębie tkanki tłuszczowej (gwiazdka) dobrze odgraniczony guzek składający się łącznotkankowego zrębu (czarna strzałka), licznych cienkościennych naczyń krwionośnych (czerwona strzałka) oraz gniazd komórkowych (czarne linie) otoczonych komórkami podporowymi (niebieska strzałka)
  • komórki podobne do siebie, o okrągłych jądrach komórkowych, w części z widocznymi jąderkami, o obfitej jasnej cytoplazmie (zielona strzałka)
  • w tkance tłuszczowej towarzyszące naczynia krwionośne (brązowa strzałka) oraz nerw (żółta strzałka)
  • brak cech atypii dużego stopnia, wzrostu ilości figur podziału, desmoplazji, inwazji naczyniowej

Rozpoznanie:

Ciałko przyzwojowe (paraganglion).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz