„Pathology Day” w Poznaniu

W dniach 19-22 czerwca odbyła się 40 konferencja Europejskiej Organizacji Centrów Onkologii (OECI). Tradycją spotkań OECI, jest tzw. „Pathology Day”. W tym roku tematami omawiany w ciągu całodniowej sesji były: nowe podejście do badań klinicznych, warunki zabezpieczania materiału do szerokiego panelu badań, możliwości wykorzystania baz danych. W czasie dyskusji podniesiono także potrzebę wprowadzenia wymogu włączenia w rozpoznaniu patomorfologicznym wyników badań uzyskanych z materiału tkankowego różnymi technikami.

Kolejne spotkanie w ramach Pathology Day na kongresie OECI w przyszłym roku we Włoszech (Bari).

Jedynym polskim członkiem OECI jest Wielkopolskie Centrum Onkologii.

Dodaj komentarz