Deklaracja Członkowska

Aby stać się członkiem Polskiego Towarzystwa Patologów, należy wypełnić poniższy formularz.

UWAGA: O przyjęciu do Towarzystwa decyduje zarząd właściwego oddziału. O decyzji zarządu oraz nadanej nazwie użytkownika i haśle dostępu kandydat zostanie niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną. Po złożeniu deklaracji zostanie zweryfikowany stan opłacenia składek członkowskich. UWAGA! zgodnie z paragrafem 17 Statutu Towarzystwa członkowie w wieku emerytalnym mogą być zwolnieni z obowiązku opłaty składki. Wysokość składki za rok 2019 wynosi 150 PLN.

* pola wymagane