z żałobnej karty

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy  
Pana Profesora Andrzeja Kurnatowskiego,
patomorfologa Kierownika Zakładu i Katedry Patomorfologii Akademii Medycznej w Łodzi w latach 1973-1997, naukowca i dydaktyka, nauczyciela wielu pokoleń patomorfologów, wspaniałego Człowieka oddanego pracy dla Uczelni i Zakładu, doktora h.c. UM w Łodzi,.

Kierownik i pracownicy Zakładu Patomorfologii UM w Łodzi

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 15 lutego. Pożegnanie rozpocznie się o godz.12 tej w Kościele św. Jerzego na Cmentarzu Starym przy ulicy Ogrodowej 39

Pan Prof.. Andrzej Kurnatowski urodził się 23 VII 1927 r. w Warszawie. Po odbyciu studiów na Wydziale Lekar­skim UŁ i AMŁ w 1952 r. uzyskał dyplom lekarza. W 1948 roku, będąc studentem III roku, jako hospitant roz­począł pracę w Katedrze Anatomii Patologicznej, kierowanej przez profesora Aleksandra Pruszczyńskiego. Doktoryzował się w 1959 r., a habilitował – w 1963 r. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1972 r., a zwyczajnego – w 1983 r. W latach 1973 -1997 kierował Zakładem Anatomii Patologicz­nej Instytutu Patologii, przekształconym w 1992 r. w Katedrę i Za­kład Patomorfologii. Był inicjatorem napisania i współautorem pierwszego polskiego „Atlasu histopatologii ogólnej”. Był opiekunem 5. habilitacji i promotorem 7. rozpraw doktor­skich oraz kierownikiem specjalizacji wielu patomorfologów. Prawie przez 40 lat działał w Radzie Wydziału Lekarskiego i przez 25 lat był członkiem Senatu AM. Był kierownikiem Oddziału Stomatologicznego (1969-1972), przez trzy kadencje dziekanem Wydziału Lekarskiego (1972-1981) i prorektorem ds. nauczania oraz pierwszym zastępcą rektora (1985-1987). Przez 3 kadencje był członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz członkiem Rady Wyższego Szkolnictwa Medycznego. Przez 17 lat był krajowym specjalistą ds. patologii. Za zasługi dla Polskiego Towarzystwa Patologów otrzymał tytuł honorowego członka.


Dodaj komentarz