V Forum Medycyny Personalizowanej

poniżej przekazuję otrzymane zaproszenie:

W imieniu Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie mam zaszczyt zaprosić do udziału w V Międzynarodowym Forum Medycyny Personalizowanej, które odbędzie się
16 marca 2020 roku na Uniwersytecie Medycznym przy ulicy Trojdena 2a w Warszawie.
Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej to doroczna konferencja, podczas której poruszane są istotne tematy zarówno z punktu widzenia poprawy funkcjonowania systemu, jak i zwiększenia skuteczności leczenia dzięki wykorzystaniu innowacyjnych terapii personalizowanych.
Forum to spotkanie czołowych ekspertów zarówno z Polski jak i innych krajów europejskich działających w obszarach klinicznych, systemowych, technologii lekowych i nielekowych. Jest to cykliczne wydarzenie  skupiające różne grupy interesariuszy, którzy mają szansę wymienić opinie i poglądy na temat systemów ochrony zdrowia w Polsce i na świecie, dobrych praktyk oraz innowacji w medycynie.
Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem:Innowacyjność, personalizacja i współodpowiedzialność jako podstawy medycyny personalizowanej.
Podczas Forum skupimy się m. in. na takich tematach jak:

  • finansowanie w dobie personalizacji
  • praktycznych aspektach wdrożenia systemu opartego na wartości
  • oraz roli innowacji w medycynie personalizowanej

Będziemy zaszczyceni, jeśli Pan Profesor zechce przyjąć nasze zaproszenie, jako gość specjalny, do udziału w V Międzynarodowym Forum Medycyny Personalizowanej.W załączniku odnaleźć można program Forum.

Z wyrazami głębokiego szacunku,

dr n. med.  Beata JagielskaPrezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie

rejestracja: https://evenea.pl/event/vmfmp/

Dodaj komentarz