warsztaty patologii molekularnej

Poniżej przekazuję otrzymane zaproszenie:

Zaproszenie na warsztaty „Patologia molekularna w onkologii”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na 3. edycję warsztatów „Patologia molekularna w onkologii”, które odbędą się dniach 24-25 kwietnia 2020 roku w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Celem warsztatów jest kompleksowy przegląd aktualnych koncepcji i metod diagnostycznych w patologii molekularnej wybranych nowotworów w oparciu o prezentację ciekawych przypadków przez zespół patomorfologów i biologów molekularnych. Warsztaty skierowane są do patomorfologów, onkologów, rezydentów w trakcie specjalizacji z patomorfologii i onkologii oraz diagnostów laboratoryjnych zainteresowanych patologią molekularną.

Link do strony: https://med-space.pl/wydarzenie/id/89-patologia-molekularna-w-onkologii

Z pozdrowieniami

Monika Prochorec-Sobieszek & Andrzej Tysarowski

wraz Zespołem Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej NIO-PIB

Dodaj komentarz