harmonizacja szkolenia podyplomowego

Komisja Europejska przygotowuje zmiany w zakresie ogólnoeuropejskiej harmonizacji kształcenia specjalizacyjnego dla lekarzy, w tym specjalizacji z zakresu patologii. Zmiany mają być wprowadzone w 2020.

Obecnie obowiązują zapisy zawarte w Annex to Directive 2006/100, w których patologia jest rozpoznawana jako podstawowa specjalizacja medyczna, której minimalny czas trwania został ustalony na 4 lata. W obecnie przygotowywanych wytycznych, czas trwania specjalizacji ma być wydłużony do 5 lat. Ponadto, w europejskich wymaganiach mają zostać określone zakresy wiedzy oraz mają być dodane i opisane kompetencje przyszłego specjalisty. Wspomniane działania są kolejnym krokiem w przygotowaniach do jednolitego (jednego) egzaminu europejskiego.

Dodaj komentarz