cd.: zakaz użycia formaliny w Europie

Zaproponowany przez ESP oraz UEMS zapis dotyczący zniesienia zakazu użycia formaliny dla celów medycznych, niestety w styczniu br został odrzucony (1 głosem! ze względu na nieobecność części parlamentarzystów). Protest na wspomnianą decyzję, zgodnie z ustaleniami członków UEMS oraz przedstawicieli krajowych towarzystw patologii, został rozesłany do przedstawicieli członków Europarlamentu. Z inicjatywy prezesa PTP przesłano informację do organizacji pacjentów onkologicznych, które przygotowały listy wsparcia naszych działań.

W obecnej sytuacji, na poziomie Parlamentu Europejskiego zaproponowano ponowną dyskusję w ramach innej komisji, a głosowanie odbędzie się w październiku bieżącego roku. Na wspomnianym posiedzeniu będzie głosowany zapis „dopuszczenie formaliny do użycia w procedurach patomorfologicznych do czasu wynalezienia/opracowania nowego utrwalacza, który pozwoli na zastąpienie formaliny”.

Dodaj komentarz