Przypadek 238. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 32 letnia z wolno powiększającym się, bolesnym guzkiem skóry okolicy palca V ręki lewej.

Do badania makroskopowego nadesłano wrzecionowaty fragment skóry wymiarów 1×0,6×0,6cm. Na przekroju stosunkowo dobrze odgraniczony szarawy guzek wym. do 0,4cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • dobrze odgraniczony /czarna linia/ guzek skóry składający się z trzech komponentów: * rozgałęziające się drobne naczynia krwionośne /czerwona strzałka/ z widocznymi komórkami śródbłonka * podścielisko śluzowate lub zeszkliwiałe /krzyżyk/oraz nieliczne komórki mięśniówki gładkiej (wydłużone, o obfitej kwasochłonnej cytoplazmie, jądra komórkowe wydłużone, zakończone łagodnie) /żółta strzałka/ * komórek kłębkowych /niebieska strzałka/– tworzące gniazda, beleczki, układy lite otaczające naczynia krwionośne, owalne lub okrągłe, stosunkowo drobne, podobne do siebie, jądra komórkowe owalne lub okrągłe położone centralne lub mimośrodkowo, cytoplazma od kwasochłonnej od amfofilnej, chromatyna monotonna bez wydzielających się jąderek
  • brak zrostu ilości figur podziału, martwicy, cech inwazji, kwasochłonnych jąderek, atypii jądrowej, brak komórek wrzecionowatych
  • w badaniu dodatkowym SMA(+)
SMA

Rozpoznanie:

Kłębczak (solid glomus tumor).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz