Przypadek 220. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 61 letnia do tej pory nie leczona przewlekle przyjęta na Oddział Ratunkowy w stanie ciężkim z gorączką, osłabieniem, zaburzeniami świadomości i cechami obrzęku płuc. Pomimo zastosowanej resuscytacji krążeniowo- oddechowej zmarła w pół godziny po przyjęciu na oddział. Zlecono wykonanie sekcji zwłok.

W trakcie badania sekcyjnego:

Worek osierdziowy- osierdzie gładkie, lśniące, w worku osierdziowym 0,2l klarownego, żółtego płynu. Serce wymiarów 15x11x5,5cm. Średnio obfita ilość tkanki tłuszczowej podnasierdziowej. Przedsionki oraz komory zawierają niewielką ilość płynnej krwi. Żyła główna górna i dolna zwykłego wyglądu. Mięsień– grubość wolnej ściany komory lewej 1,2cm, przegrody międzykomorowej 1cm, prawej komory do 0,4cm. Mięsień komór brązowawy, włókienkowej struktury, bez jednoznacznych zmian ogniskowych. Mięśnie brodawkowate na przekrojach mają zwykły wygląd. Zastawka mitralna o nierównych powierzchniach, z licznymi brodawkowatymi, kruchymi wyroślami wymiarów do 0,4cm. Pozostałe zastawki zwykłego wyglądu. Tętnice wieńcowe dość szerokie, ich powierzchnia wewnętrzna z dość licznymi żółtawymi, twardymi ogniskami zwężającymi ich światło w nieznacznym stopniu, skrzeplin nie widać. Ujścia tętnic wieńcowych szerokie.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • zastawka /półksiężyc/ z obecnością nacieku zapalnego składającego się głównie z granulocytów obojętnochłonnych /czerwona strzałka/ z domieszką nielicznych limfocytów oraz wyrośli /krzyżyk/ składających się z włóknika (kwasochłonna, amorficzna substancja /gwiazdka/) z towarzyszącym naciekiem zapalnym z granulocytów obojętnochłonnych i koloniami bakterii (ciemniejsze, niebieskie, zlewające się ze sobą punkciki /niebieska strzałka/)
  • dla porównania zwykła zastawka (na ostatnim zdjęciu)

Rozpoznanie:

Infekcyjne zapalenie wsierdzia (Infective endocarditis).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz