Przypadek 210. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 37 letnia z niebolesnym, obserwowanym od wielu lat brązowym guzkiem okolicy policzka prawego. Zmiana usunięto w trybie planowym.

Do badania makroskopowego nadesłano wrzecionowaty fragment skóry wymiarów 0,6×0,4×0,3cm z tkanką podskórną grubości do 0,2cm. Na powierzchni brązowy, kopulasty guzek wymiarów 0,4×0,4×0,3cm. Margines operacyjny wynosi około 0,1mm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • znamię skórne (patrz przypadek nr13 SMP) – stosunkowo dobrze odgraniczona, symetryczna zmiana w obrębie skóry właściwej składająca się z podobnie wyglądających melanocytów z widocznym dojrzewaniem – przejściem z postaci „nabłonkowatej” u góry zmiany do „limfocytopodobnej” u jej podstawy /żółta strzałka/
  • przy brzegu znamienia widoczne jest zasadochłonne zwapnienie /niebieska strzałka/ oraz ognisko metaplazji kostnej – osteocyty (komórki o stosunkowo ciemnych, drobnych jądrach komórkowych, ze stosunkowo skąpą cytoplazmą /czerwona strzałka) otoczone jamkami kostnymi w obrębie kwasochłonnej istoty międzykomórkowej kości /zielona strzałka/
  • melanocyty i osteocyty bez powiększenia jąder komórkowych, bez różnic wielkości i kształtu, bez wyraźnych jąderek, bez wzrostu ilości figur podziału

Rozpoznanie:

Kostniako- znamię (skórne) /znamię melanocytarne skórne z metaplazją kostną/ znamię Nanty (osteonevus, osteonevus of Nanta)

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz