Przypadek 187. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 32 leni przyjęty na Oddział Urologii w trybie planowym celem zabiegu wieloletniej stulejki, która nie była podatna na dotychczasowe leczenie zachowawcze.

Do badania makroskopowego nadesłano pierścień ogniskowo pomarszczonej, ogniskowo wygładzonej beżowej skóry średnicy 3,5cm, wysokości 3cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • naskórek ścieńczały – zanik brodawek i przydatków skórnych, pokrywający nabłonek wielowarstwowy płaski pogrubiały, z pogrubiałą warstwą ziarnistą i rogową (hiperplazja i hiperkeratoza) /żółta strzałka/
  • w warstwie podstwanej zwyrodnienie wodniczkowe części komórek (obfita jasna cytoplazma, jądro komórkowe zepchnięte na obwód, bez jego powiększenia) /czerwona strzałka/
  • blaszka właściwa pogrubiała, z utratą struktur („jednorodnie kwasochłonna”), z warstwą kwasochłonnego kolagenu /gwiazdka/, licznymi, poszerzonymi naczyniami krwionośnym, towarzyszący naciek limfocytarny, w części okołonaczyniowo, bez zajmowania warstw powierzchownych /zielona strzałka/
  • brak cech dysplazji nabłonka płaskiego, brak wzrostu ilości figur podziału oraz przekraczania błony podstawnej

Rozpoznanie:

Liszaj twardzinowy prącia (Lichen sclerosus of the penis/ balanitis xerotica obliterans)

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz