Przypadek 174. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 14 leni przyjęty na Oddział Ortopedii w trybie planowym z powodu wolno powiększającego się, niebolesnego guzka części bliższej kości piszczelowej. W badaniach obrazowych pojedyncza zmiana o szypule mającej łączność z korą kości piszczelowej, rosnąca do niej prostopadle.

Do badania makroskopowego nadesłano twardy guzek kostny wymiarów 2,5x2x1,5cm pokryty z jednej ze stron wygładzoną chrząstką.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • uszypułowana zmiana składająca się z tkanki kostnej /gwiazdka/ pokrytej warstwą chrząstki szklistej /krzyżyk/, na której szczycie obecna jest tkanka włóknista bez atypii, tworzące tzw perichondrium /czarna strzałka/
  • jama szpikowa zmiany połączona z jamą szpikową kości
  • obecne są elementy szpiku /półksiężyc/
  • osteocyty /czerwona strzałka/ oraz chondrocyty /niebieska strzałka/ bez cech atypii, o stosunkowo drobnych jądrach komórkowych, z zachowaną cytoplazmą, bez wzrostu stosunku jądrowo- cytoplazmatycznego, brak komórek z dwoma lub większą ilością jąder komórkowych
  • przejście z chrząstki do kości przypomina kościotworzenie na podłożu chrzęstnym z tworzeniem płytki nasadowej (w przybliżeniu z obecnością stref: chrząstki spoczynkowej>komórek dzielących się> komórek hipertroficznych>komórek degenerujących się> wapnienia chrząstki> wytwarzania tkanki kostnej)
  • brak martwicy, naciekającego trybu wzrostu, atypii, figur podziału, brak obszarów fibroblastycznych, brak komórek wrzecionowatych

Rozpoznanie:

Kostniakochrzęstniak / wyrośl chrzęstno- kostna (Osteochondroma/ Osteocartilaginous exostosis)

/w oparciu o dane kliniczne oraz obrazy radiologiczne/

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz