Przypadek 162. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 63 letni poddany planowemu usunięciu prostaty z pęcherzykami nasiennymi oraz węzłów chłonnych zasłonowych z powodu rozpoznania raka gruczołowego zrazikowego średnio zróżnicowanego w biopsji gruboigłowej z obu płatów (Acinar adenocarcinoma of the prostate, Gleason 3+4).

Do badania makroskopowego nadesłano trzy fragmenty tkanki tłuszczowej pośród który stwierdzono dwa węzły chłonne oraz twardy, żółtawy guzek wymiarów do 0,3cm. Guzek pobrano do badania osobno.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w obrębie tkanki tłuszczowej widoczny jest okołonerwowy naciek raka gruczołowego zrazikowego gruczołu krokowego (czarna strzałka)
  • obecne jest naczynie krwionośne z pogrubieniem i stwardnieniem ściany (krzyżyk) oraz ogniskiem metaplazji kostnej i zwapnieniami
  • w ognisku metaplazji kostnej widoczna jest blaszka kostna z osteocytami /komórki stosunkowo małe, z ciemnymi jądrami komórkowymi, otoczone jaśniejszą przestrzenią, „jamką” (niebieska strzałka)/, obwodowymi osteoblastami (czerwona strzałka) /położone na obwodzie zmiany, nieco większe komórki o stosunkowo obfitej cytoplazmie i owalnych lub okrągłych jądrach komórkowych/ oraz tkanką tłuszczową i włóknistą z elementami szpiku (gwiazdka)
  • brak atypii, brak martwicy, brak cech inwazji, brak wzrostu ilości figur podziału

Rozpoznanie:

Ognisko metaplazji kostnej w naczyniu krwionośnym (Osseous metaplasia in blood vessel).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz