Przypadek 156. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 34 letni poddany w trybie planowym operacji przepukliny pachwinowej prawostronnej.

Do badania makroskopowego nadesłano cztery nieregularne, szaro- żółtawe i brunatne fragmenty tkankowe wymiarów od 0,5 do 2,5cm. Na przekrojach bez jednoznacznych zmian ogniskowych.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w tkance łącznej /krzyżyk/ widoczne są pojedyncze pozakomórkowe zwapnienia /gwiazdka/ (niebieskie, dobrze odgraniczone struktury) z towarzyszącymi komórkami wielojądrowymi typu ciała obcego (duże komórki z licznymi jądrami komórkowymi położonymi obwodowo, bez cech atypii dużego stopnia, bez figur podziału, bez hiperchromazji) /czarna strzałka/
  • w części z komórek wielojądrowych obecne są gwiazdkowate kwasochłonne struktury – ciałka asteroidne z promieniście rozchodzącymi się od centrum drobnymi, nitkowatymi wypustami /czerwona strzałka/
  • towarzyszące nieliczne limfocyty /niebieska strzałka/ oraz piankowate makrofagi /zielona strzałka/
  • brak tworzenia się ziarniaków z martwicą centralną, martwicy, atypii, odczynu desmoplastycznego

Rozpoznanie:

Zwapnienia z towarzyszącym odczynem z komórek wielojądrowych typu ciała obcego z ciałkami asteroidnymi.

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz