Zebranie Walne – przypomnienie oraz zgłoszone poprawki

P.T. Członkowie Polskiego Towarzystwa Patologów,

Szanowni Państwo!

W związku ze zbliżającym się Walnym Zebraniem PT Członków naszego Towarzystwa, przedstawiamy nadesłane uwagi do propozycji Statutu oraz komentarz prawny i propozycję uwzględnienia nadesłanych poprawek lub ich odrzucenia. Poprawki zostaną poddane głosowaniu w trakcie Zebrania Walnego. 

Dla lepszego przedstawienia charakteru poprawek, zastosowano wyróżnienie kolorami: 

kolor zielony – poprawki, które po analizie prawnej zostały zaproponowane do przyjęcia;

kolor żółty – poprawki o charakterze redakcyjnym, z propozycją do przyjęcia;

kolor czerwony – poprawki, które po analizie prawnej, nie są zapisami, które powinny znajdować się w statucie, stąd propozycja, żeby proponowane zmiany odrzucić.

Przypominamy, że Zebranie Walne odbędzie się w dniu 27 kwietnia (środa) I termin o godz. 15:00, II termin o godz. 15:15.

Zebranie odbędzie się w trybie hybrydowym, tzn. z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (on-line w czasie rzeczywistym; indywidualne hasło oraz login przesłano z adresu aplikacja@wza24.pl) oraz dla osób chcących wziąć udział w obradach stacjonarnie w Poznaniu ul. Garbary 15, sala 6051. 

W załączeniu:

1. Zgłoszone poprawki z komentarzem po zasięgnięciu analizy prawnej.

2. Przypomnienie pełnej instrukcji w głosowaniu 
Uwaga! w skrócie: po zalogowaniu się na platformie app.wza24.pl (zgodnie z otrzymanym hasłem i loginem w dniu i o czasie Zebrania Walnego) można uczestniczyć w obradach on-line po kliknięciu w link widoczny na ekranie (otwiera się nowe okno przeglądarki lub można skorzystać z zainstalowanej aplikacji zoom [zalecane]). Głosowanie poszczególnych uchwał możliwe będzie po ogłoszeniu przez prowadzącego zebranie, w oknie z otwartą aplikacją.

Dodaj komentarz