Przypadek 139. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 72 letni w trakcie diagnostyki podwyższenia poziomu PSA wykonano badanie TRUS stwierdzając zmianę ogniskową w prawym płacie prostaty wymiarów do 2cm, w trybie planowym pobrano trzy wycinki (biopsja gruboigłowa celowana) ze zmiany oraz po 5 wycinków z obu płatów gruczołu krokowego według dołączonego protokołu.

Do badania z biopsji celowanej nadesłano trzy wałeczki tkankowe długości 1,2cm, 1,5cm i 1,7cm średnicy do 0,3cm.

Cechy charakterystyczne:

  • pozbawiony komórek podstawnych naciek nowotworowy składający się z układów przypominających gruczoły (cewki, zraziki) wysłanych jedną warstwą komórek
  • cewki (gwiazdki) mniejsze od prawidłowych, stłoczone, bardziej liczne, bez odgraniczenia, ułożone dość chaotycznie, bez rozgałęzień i brodawkowatych wpukleń
  • komórki nacieku stosunkowo podobne, o stosunkowo obfitej cytoplazmie (czarna strzałka), czasem amfofilna (jednocześnie kwasochłonna i zasadochłonna, różowo- fioletowa) z wyraźnym, powiększonym i ciemniejszym jądrem komórkowym z zaznaczonymi, dużymi jąderkami (niebieska strzałka)
  • pojedyncze figury podziału (czerwona strzałka), w świetle gruczołów krystaloidy – w przeciwieństwie do ciałek amyloidowych o ostrych krawędziach (czerwona strzałka)
  • w badaniach dodatkowych: barwienie na komórki podstawne /koktajl p63 i HMWCK/(-, brak brązowego zabarwienia) przy dodatniej kontroli sąsiadujących gruczołów; AMACR(+ /czerwony/) przy ujemnej kontroli sąsiednich gruczołów
Koktajl komórek podstawnych(-), AMACR (+)
Koktajl komórek podstawnych(-), AMACR (+)
Koktajl komórek podstawnych(-), AMACR (+)

Rozpoznanie:

Rak gruczołowy zrazikowy dobrze zróżnicowany gruczołu krokowego (Acinar adenocarcinoma of the prostate /G1/ Gleason 3+3, grade group 1).

Nowotwór znajduje się w jednym z nadesłanych wycinków z płata prawego (1/3) zajmując około 60% jego długości (wymiar ogniska 7mm). Przekraczania torebki, inwazji naczyniowej, limfatycznej ani inwazji okołonerwowej nie widać.

Wykonane badania dodatkowe: koktajl komórek podstawnych(-), AMACR(+).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz