Przypadek 90. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 43 letnia z obserwowaną od kilku miesięcy wolno powiększającą się czerwoną polipowatą zmianą okolicy ujścia cewki moczowej.

Do badania makroskopowego nadesłano brunatny fragment tkankowy wymiarów do 1,5cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • polipowaty twór pokryty odczynowo pobudzonym nabłonkiem urotelialnym (hiperplazja reaktywna – wtórna do zapalenia, ogniskowo wzrost ilości warstw nabłonka urotelialnego powyżej 7, zachowane komórki baldaszkowate /czarna strzałka/, błona podstawna /czarna linia/ i warstwowość, jądra komórkowe średnio powiększone/ mniej niż 6x jądro limfocytów/, z wyraźnymi jąderkami /zielona strzałka/, bez hiperchromazji, bez pleomorfizmu, bez wzrostu ilości figur podziału w warstwach wyższych, bez atypowych figur podziału, obecność granulocytów obojętnochłonnych w nabłonku /czerwona strzałka/)
  • w blaszce właściwej (tkance łącznej podnabłonkowej): nasilony naciek zapalny składający się z granulocytów obojętnochłonnych /czerwona strzałka/, limfocytów /pomarańczowa strzałka/ i plazmocytów /niebieska strzałka/; poszerzone naczynia krwionośne (gwiazdka) w część ze skrzeplinami; wylewy krwi (krzyżyk)
  • wgłobienia nabłonka urotelialnego do blaszki właściwej w postaci gniazd przypominających gruczoły ze światłem w środku, jednak bez metaplazji gruczołowej (niebieski owal)
  • w jednym z poszerzonych naczyń krwionośnych widoczny jest guzek składający się z drobnych, brodawkowato rozgałęziających się łącznotkankowych szypuł (żółta strzałka) pokrytych komórkami endotelialnymi (brązowa strzałka), bez martwicy, bez atypii, bez atypowych figur podziału

Rozpoznanie:

Mięsko cewki moczowej (Urothelial caruncle).

W jednym z naczyń widoczna jest wewnątrznaczyniowa brodawkowata hiperplazja endotelium (Intravasular papillary endothelial hyperplasia).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz