Komisja ds. Licencji PTPat

W związku z trwającym lockdownem oraz procesem szczepienia pracowników sektora ochrony zdrowy, Prezydium ZG PTP w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji o przedłużeniu zawieszenia działalności Komisji do końca lutego 2021. Jednocześnie prosimy w obecnym czasie o nie zgłaszanie nowych wniosków, ani nie wpłacania środków na rzecz przeprowadzenia procesu licencjonowania. O ponownym uruchomieniu działalności niezwłocznie poinformujemy.

Dodaj komentarz