Przypadek 69. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 62 letnia, Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego – podczas kolonoskopii usunięto z poprzecznicy drobny, płaski polip.

Do badania mikroskopowego nadesłano płaski, szarawy fragment tkankowy wymiarów do 0,4cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • brak utkania tkanek ludzkich
  • obecne resztki roślinne („inne” wybarwienie w H&E, obecność ścian komórkowych /czarna strzałka/ i struktur charakterystycznych dla histologii roślin /w uproszczeniu skórka – zielona strzałka, miękisz- czerwona strzałka/) oraz kolonie bakterii /niebieska strzałka/

Rozpoznanie:

Resztki pokarmowe oraz kolonie bakterii.

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz