Przypadek 51. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 54 letnia ze skupiskiem niejednoznacznych mikrozwapnień w piersi prawej.

Do badania makroskopowego nadesłano kilkanaście oznaczonych topograficznie wałeczków tkankowych wymiarów do 2,2cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • wewnątrz przewodów skupiska zwykle kwasochłonnych małych kulistych tworów bez widocznych w ich wnętrzu komórek z zaznaczoną obwódką zewnętrzną /niebieska strzałka/
  • kuliste twory- struktury włókienkowej koncentrycznej lub promienistej (gwiazdki) – otoczone są komórkami nabłonkowymi (wielkością i kształtem przypominające zwykłe komórki przewodowe, większe, jaśniejsze jądra komórkowe) /czerwone strzałki/ i mioepitelialnymi (ciemniejsze jądra komórkowe, mniejsze, otaczają kule i całą zmianę) (czarne strzałki)
  • brak figur podziału, martwicy, brak cech inwazji
  • uwaga- zmiana stosunkowo często współistnieje z neoplazją zrazikową (lobular neoplasia, LN) – dokładny opis znajdzie się w kolejnych przypadkach

Rozpoznanie:

Collagenous spherulosis

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz