Przypadek 39. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 62 letni hospitalizowany na oddziale chirurgi z powodu ostrego brzucha z podejrzeniem perforacji przewodu pokarmowego. W wywiadzie antybiotykoterapia. W posiewie kału stwierdzono Clostridium difficile.

Do badania makroskopowego nadesłano fragment nieco usztywnionego jelita grubego długości 12,5cm, średnicy 3,5cm (wg skierowania fragment zstępnicy i esicy), na przekroju błona śluzowa brukowana, ogniskowo pokryta szaro- zielonkawym nalotem.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • balonowato poszerzone krypty (czarna strzałka) wypełnione wysiękiem składającym się z granulocytów obojętnochłonnych (czerwona strzałka), śluzu (krzyżyk), debri komórkowego i włóknika (niebieska strzałka) wydobywającego się na zewnątrz w postaci „wulkanu/ grzybka” i tworzącego błony rzekome (czerwona linia) z powierzchownym złuszczeniem i martwicą
  • zmiany są ogniskowe (czarne linie), sąsiednie krypty często prawie niezmienione (gwiazdka)
  • blaszka właściwa z naciekiem z granulocytów obojętnochłonnych

Rozpoznanie:

Poantybiotykowe zapalenie jelita grubego (Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego/ pseudomembranous colitis).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz