Przypadek 31. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 23 letni z zaburzeniami połykania i alergią na białka mleka. W wykonanej gastroskopii przełyk nieco zaczerwieniony, poza tym nie stwierdzono odchyleń od normy.

Do badania makroskopowego nadesłano kilka drobnych wycinków tkankowych z przełyku wym. do 0,3cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w obrębie nabłonka wielowarstwowego płaskiego przełyku bez dysplazji widoczne liczne granulocyty kwasochłonne (powyżej 15/ 1 DPW) /czerwone strzałki/ i z mikroropniami (skupisko przynajmniej 4 granulocytów kwasochłonnych) /czerwone kółko/
  • niewielki obrzęk międzykomórkowy i włóknienie blaszki właściwej /gwiazdka/, dodatkowo przybytek limfocytów /czarne strzałki/

Rozpoznanie:

Eozynofilowe zapalenie przełyku (eosinophilic esophagitis).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz