Przypadek 27. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 58 letnia z wieloletnim wywiadem objawowej przepukliny rozworu przełykowego i stosowaniem inhibitorów pompy protonowej (PPI). Wykonano kontrolną gastroskopię – śluzówka całego żołądka dyskretnie zaczerwieniona.

Do badania makroskopowego nadesłano kilka szarawych fragmentów tkankowych wym. do 0,3 cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • niewielkie poszerzenie światła gruczołów /gwiazdki/ z widocznym „ząbkowaniem” /czarna linia/
  • obrzęk i uwypukleniem do światła gruczołów części powierzchownych komórek okładzinowych („brzuszki do góry”) /czarne strzałki)
  • nieliczne, rozproszone limfocyty /niebieskie strzałki/

Rozpoznanie:

Błona śluzowa trzonu żołądka z niewielkim przewlekłym nieaktywnym zapaleniem i z cechami przyjmowania inhibitorów pompy protonowej (PPI), bez metaplazji jelitowej, bez zaniku.

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz