projekt wsparcia patomorfologii otwarty!

Dzisiaj odbyła się konferencja otwierająca projekt realizowany przez Ministerstwo Zdrowia pt.: Wsparcie procesu jakości w patomorfologii”. W ramach projektu wraz ze środowiskiem patomorfologów zostaną opracowane standardy dotyczące organizacji jednostek patomorfologii (pracowni zakładów), standardy postępowania na etapie przedanalitycznym (etapy od pobrania materiału do badania do przygotowania preparatów do oceny mikroskopowej), wzorce elementów jakie ma zawierać rozpoznanie patomorfologiczne oraz wskazania zakresu pozostałych istotnych informacji. Jednocześnie zostaną przygotowywane kryteria uszczegóławiające zasady funkcjonowania jednostek patomorfologicznych w zależności od rodzaju opracowywanego materiału oraz profilu jednostki. Zmiany mają być przygotowane oraz wprowadzone ewolucyjnie. 

Zgodnie z przekazanymi przez Ministerstwo Zdrowia informacjami, w ramach omawianego projektu przewiduje się realizację następujących zadań:

  • opracowanie, pilotaż i upowszechnienie standardów (wytycznych) dla zakładów patomorfologii z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem pacjenta w patomorfologii;
  • opracowanie, pilotaż i upowszechnienie standardów akredytacyjnych (podręcznik wdrożeniowy) 
    w zakresie patomorfologii;
  • podniesienie kompetencji kadry zarządzającej w podmiotach leczniczych objętych wsparciem niezbędnych do efektywnego zarządzania jakością i bezpieczeństwem pacjenta w zakresie patomorfologii;
  • przeszkolenie osób (wizytatorów) do oceny spełnienia standardów akredytacyjnych w zakresie patomorfologii.

Pierwsze akredytacje zakładów patomorfologii spodziewane są na przełomie 2021/2022 roku.

Dodaj komentarz