Nowy Konsultant Krajowy

Koleżanki i Koledzy,

W tych dniach Minister Zdrowia powołał prof. Andrzeja Marszałka na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie patomorfologia. Jako Prezydium PTP rekomendowaliśmy prof. Radzisława Kordka na kolejną kadencję na tym stanowisku, jednakże Ministerstwo zdecydowało inaczej. Profesor A. Marszałek, w związku z zaistniałą sytuacją, postawił się do dyspozycji Prezydium ZG PTP. Prezydium (bez udziału A.M.) po przeanalizowaniu stanu prawnego oraz po dyskusji i uwzględnieniu głosu reprezentantów środowiska zdecydowało zaaprobować obecny stan. Prof. A. Marszałek zaznaczył, że w obecnej sytuacji, w przypadkach potrzeby wyrażenia stanowisk Konsultanta Krajowego oraz Polskiego Towarzystwa Patologów, stanowisko PTP będzie prezentowane przez vice-Prezesa naszego Towarzystwa prof. Renatę Langfort.

Jednocześnie chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować prof. R. Kordkowi za 5 lat zaangażowania na stanowisku Konsultanta Krajowego.

Dodaj komentarz