uzgodnienia dotyczące zakresu kompetencji

Z inicjatywy Prezesa Polskiego Towarzystwa Patologów prof. A. Marszałka w porozumieniu z Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych dr E. Puacz oraz Konsultantem Krajowym w dziedzinie Genetyki Klinicznej prof. M. Sąsiadek, a także z udziałem Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej dr B. Jagielskiej, odbyło się spotkanie pod tytułem „Pacjent ma prawo do właściwego leczenia – badanie, diagnostyka, rozpoznanie”. Spotkanie zostało zainicjowane w celu określenia zakresu kompetencji pracowników ochrony zdrowia reprezentowanych przez poszczególne grupy zawodowe. Dyskusje miały charakter roboczy, a wprowadzeniem do nich było przedstawienie stanowisk reprezentantów poszczególnych środowisk. Pełny program spotkania poniżej. Ze względu na rozległą dyskusję, postanowiono o kontynuacji omawiania stanowisk na kolejnym spotkaniu. Ustalenia z obecnego spotkania zostaną przekazane w kolejnej informacji.

Slajd1

Dodaj komentarz