Nowy wiceprzewodniczący Krajowej Rady Onkologicznej

Szanowni Państwo,

W dniu 30 stycznia na X posiedzeniu Krajowej Rady Onkologicznej wybrano wiceprzewodniczącego, którym został konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii, Pan prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek.
Serdecznie gratulujemy i sądzimy, że wybór Pana Profesora jest również dla nas, jako środowiska patomorfologów bardzo ważny.
Krajowa Rada Onkologiczna, która została powołana na mocy ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej pełni rolę opiniodawczo-doradczą dla Ministra Zdrowia i prezesa NFZ.
Do jej obowiązków należy m. in. opiniowanie wytycznych postępowania diagnostyczno-leczniczego, standardów organizacyjnych w onkologii, przygotowywanie istotnych wskaźników jakości opieki onkologicznej.
Wybór na wiceprzewodniczącego przedstawiciela naszego środowiska świadczy o tym, że diagnostyka patomorfologiczna staje się coraz bardziej widoczna, jako niezwykle ważny i niezbędny element w podjęciu decyzji terapeutycznych, a także jako ważny składnik systemu ochrony zdrowia.

ZG PTPat

Dodaj komentarz