z żałobnej karty

przekazuję wiadomość nadesłaną z Łodzi

Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas Prof. dr hab. n. med. Stanisław Sporny wybitny patomorfolog, człowiek o nietuzinkowej osobowości, zawsze gotowy do dzielenia się swoją wiedzą.

Profesor Stanisław Sporny urodził się 10.04.1954r i kształcił dalej w Łodzi. Już na studiach podjął indywidulany tok w zakresie patomorfologii. Wszystkie szczeble kariery naukowej i zawodowej, od stanowiska asystenta, adiunkta, doktora habilitowanego i profesora tytularnego, uzyskał w Akademii Medycznej, później Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W latach 2003-2014 pełnił funkcję kierownika Zakładu Patomorfologii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pracował także jako nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu, a w ostatnich latach w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Staszek był nieprzeciętnie zdolnym patologiem, opublikował ponad  240 prac naukowych, głównie z zakresu patologii gruczołu tarczowego, wydrukowanych w kraju i zagranicą oraz wydał książkę p.t „Cytodiagnostyka chorób tarczycy”. Pełnił funkcje specjalisty wojewódzkiego ds. patomorfologii w Płocku i Łodzi. Pracował w zakładach patomorfologii w wielu miastach Polski.  Profesor Stanisław Sporny był członkiem Polskiego Towarzystwa Patologów oraz innych polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Uczestniczył aktywnie w licznych konferencjach i zjazdach oraz szkoleniach dla patomorfologów. Wykształcił szereg specjalistów z zakresu patomorfologii, był promotorem prac doktorskich oraz magisterskich. 

Odszedł od nas człowiek nieprzeciętny, zapalony wędkarz i miłośnik muzyki klasycznej o szerokich horyzontach myślowych. 

Dodaj komentarz