W kierunku akredytacji – kolejne etapy

Poniżej przekazuję informacje o realizacji zadań w ramach projektu pn. „Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi”

W styczniu i lutym br zostały przygotowane 73 rozdziały wytycznych dla zakładów patomorfologii. W przygotowaniu tekstu udział wzięło ponad 100 autorów z naszego środowiska. Na tym etapie redakcji zbioru wytycznych dokonali prof. prof. Renata Langfort, Janusz Ryś i Andrzej Marszałek. Wersja wytycznych w postaci „roboczej” została zaakceptowana przez Ministerstwo Zdrowia i skierowana do dalszych prac w ramach pilotażu.

Od 30 marca jest realizowany pilotaż wytycznych w 10 jednostkach wyłonionych w procedurze konkursowej; jednostkami, w których odbywa się pilotaż są zakłady patomorfologii (wg kolejności alfabetycznej miast): Cieszyn (Cieszyński Ośrodek Patomorfologii Intra Cieszyn), Gdańsk (Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.), Katowice (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), Kielce (Świętokrzyskie Centrum Onkologii), Kraków (Narodowy Instytut Onkologii); Kraków (Szpital Uniwersytecki), Olsztyn (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny), Rzeszów (Kliniczny Szpital Wojewódzki im. Chopina), Warszawa (Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc), Warszawa (Narodowy Instytut Onkologii).
W postępowaniu konkursowym został także wyłoniony podmiot Diagnostyka Consilio sp z o.o. Łódź, ale zrezygnował z udziału w pilotażu po otrzymaniu umowy i kompletu załączników. Na to miejsce została wybrana kolejna najlepsza oferta spośród zgłoszonych na konkurs.

Obecnie są przygotowywane wizyty pilotażowe, których zadaniem jest sprawdzenie użyteczności opracowanych wytycznych. 

W kolejnych tygodniach zostaną przygotowane uaktualnione wersje wytycznych uwzględniające uwagi jednostek biorących udział w pilotażu oraz ekspertów biorących udział w wizytach pilotażowych. Po zredagowaniu wersji uwzględniających zebrane uwagi, wytyczne zostaną udostępnione do konsultacji całemu gronu patomorfologów, w celu zebrania uwag do opracowania ostatecznej redakcji wytycznych. Przygotowane w ten sposób wytyczne zostaną przekazane do Ministerstwa Zdrowia w celu ich akceptacji i opublikowania w formie standardów dla zakładów patomorfologii.

Kolejnym etapem będzie przygotowanie podręcznika akredytacyjnego oraz wdrożenie postępowania akredytacyjnego.

Dodaj komentarz