formalina dopuszczona w UE do celów medycznych

W ostatnich dniach Parlament Europejski podjął decyzję dotyczącą rozwiązania aspektów dotyczących użycia formaliny dla celów medycznych ustalając normy oraz wskazując działania prowadzące do minimalizacji narażenia. Na obecnym etapie nie są spodziewane już żadne zmiany w zaproponowanej treści dokumentu. Obecnie pozostały jeszcze formalne działania Rady Europy i Parlamentu UE. W dalszej kolejności zostaną wskazane szczegółowe działania zasad wprowadzenia w życie wspomnianych regulacji w krajach członkowskich. Oryginalna treść dokumentu poniżej:

Formaldehyde fixatives are routinely used in the healthcare sector across the Union because of their convenience of handling, high degree of accuracy and extreme adaptability. In some Member States, it is foreseeable that the healthcare sector will have difficulties in complying, in the short term, with a limit value of 0,37 mg/mor 0,3 ppm. It is therefore appropriate to introduce for that sector a transitional period of five years, during which the limit value of 0,62 mg/mor 0,5 ppm should apply. The healthcare sector should, however, minimise exposure to formaldehyde and is encouraged to respect the limit value of 0,37 mg/mor 0,3 ppm during the transitional period where possible.

Dodaj komentarz