Europejski Kongres Cytologii w 2020 roku we Wrocławiu

przekazuję otrzymaną informację:

Z przyjemnością informuję, że Europejska Federacja Towarzystw Cytologicznych zaakceptowała naszą propozycje organizacji w 2020 r we Wrocławiu 43 Kongresu Cytologii Klinicznej.

z poważaniem Michał Jeleń

PS. Wszystkim, którzy zaangażowali się w działania na rzecz organizacji kongresu w Polsce gratuluję sukcesu! W aktywnych działaniach na rzecz organizacji kongresu w Polsce brali udział: profesorowie M. Jeleń, J. Kiljanienko, H. Domański, W.T. Olszewski przy wsparciu prezesa ZG PTP. raz jeszcze serdecznie gratuluję! Andrzej Marszałek

Dodaj komentarz