Rezydenci w ankiecie o szkoleniu

Poniżej przekazuję wnioski z przeprowadzonej przez prof. Andrzeja Gabriela anonimowej ankiety adresowanej do rezydentów szkolących się w patomorfologii.

Na zaproszenie do wypełnienia ankiety odpowiedziały 42 osoby. Szczegółowe wyniki zostały przedstawione na zebraniu ZG PTP i nadzoru specjalistycznego w dniu 18 września br.

Najczęściej podnoszone przez rezydentów w ankiecie kwestie dotyczyły:

udoskonalenie warunków szkolenia poprzez: zwiększenie czasu na diagnostykę mikroskopową;

– zwiększenie nadzoru nad szkoleniem;

– wniosków o doposażenie jednostek szkolących w mikroskopy wielostanowiskowe i skanery;

– wniosków o zmniejszenie liczby rezydentów do maksymalnie 1-2 szkolących na jednego kierownika specjalizacji;

– zwiększenia wspólnego z kierownikiem specjalizacji diagnozowania mikroskopowego materiałów tkankowych pobieranych wcześniej przez rezydenta;

wniosków o zmianę tematyki i miejsc obywania staży i kursów, w tym:zapewnienia większej liczby obowiązkowych staży oraz „rotacji” rezydentów między ośrodkami dla zwiększenia doświadczeń i umiejętności w wykonywaniu procedur diagnostycznych na różnych materiałach tkankowych i narządach, w tym wprowadzenia staży z zakresu patologii nieonkologicznej;

– wprowadzenia możliwości oceny kierownika specjalizacji i ośrodka szkolącego przez rezydentów.

Wszystkim, którzy wzięli udział w ankiecie serdecznie dziękujemy (tj. koledzy starsi w fachu)! Ankieta jest cennym źródłem informacji dotyczącym przebiegu szkolenia specjalizacyjnego z patomorfologii.

Kolegom prowadzącym i nadzorującym szkolenie specjalizacyjne przekazuję głos zainteresowanych podniesieniem jakości szkolenia i mam nadzieję, że nadesłane uwagi zostaną wykorzystane w modyfikacji sposobu szkolenia w poszczególnych ośrodkach.

Dodaj komentarz