Akademia Immunohistochemii – stypendia PTP dla specjalistów

Polskie Towarzystwo Patologów ogłasza nabór wniosków na pokrycie kosztów uczestnictwa (opłata rejestracyjna) w międzynarodowym kursie 5thAnnual Course of Academy of Immunohistochemistry: Diagnostic Immunohistochemistry for Pathologists, który odbędzie się w dniach 10-12.10.2018 w Krakowie.

formularz wniosku: IHC Academy 2018 stypendium PTP

Kryteria przyznania stypendium:

  1. członkostwo w Polskim Towarzystwie Patologów,
  2. zatrudnienie w charakterze specjalisty patomorfologa w kraju.

Stypendium obejmuje pokrycie kosztów podstawowej opłaty rejestracyjnej (1500 zł).

O przyznaniu stypendium będzie decydowała kolejność zgłoszeń oraz w miarę równomierny rozdział środków pomiędzy członków poszczególnych oddziałów Polskiego Towarzystwa Patologów. W przypadku liczby zgłoszeń znacznie przekraczającej liczbę dostępnych stypendiów, Organizatorzy mogą zmodyfikować wysokość przyznanego stypendium.

wnioski (wypełniony formularz) należy kierować na adres: stypendia@pol-pat.pl

Termin nadsyłania wniosków: 2 października br

O przyznaniu stypendium wnioskujący zostaną powiadomieni do dnia 03.10.2018

Dodaj komentarz